you're reading...
Uncategorized

නව රජයේ කැබිනට් ඇමතිවරු දිවුරුම් දෙති.


RW01202015P_3නව රජයේ කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය මීට සුළු වේලාවකට පෙර දිවුරුම් දුන්නේය. එම අමාත්‍යාංශ හා ඇමතිවරු පහතින් දැක්වේ.

  1. ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු – අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා

2. සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු – ජෝන් අමරතුංග මහතා

3. තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී – ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා4. ප්‍රවාහන – නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

5. සමාජ සවිබලගැන්වීම සහ සුබසාධන අමාත්‍ය – එස් බී දිසානායක මහතා

6. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා – ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මහතා

7. විශවවිද්‍යාල අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

8. ආපදා කළමනාකරණ – අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා

9. තාක්ෂණ, තාක්ෂණ අධ්‍යාපන හා රැකියා – සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා

10. නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර – තිලක් මාරපන මහතා

11. සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය – රාජිත සේනාරත්න මහතා

12. මුදල් අමාත්‍ය – රවි කරුණානායක මහතා

13. නිපුණතා සංවර්ධන හා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු – මහින්ද සමරසිංහ මහතා

14. ස්වදේශ කටයුතු – වජිර අබේවර්ධන මහතා

15. වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු – එස් බී නාවින්න මහතා

16. මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන – පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

17. ධීවර හා ජලජ සම්පත් – මහින්ද අමරවීර මහතා

18. වැවිලි කර්මාන්ත – නවීන් දිසානායක මහතා

19. විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති – රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

20. කෘෂිකර්ම – දුමින්ද දිසානායක මහතා

21. අධිකරණ හා බුද්ධ බුද්ධශාසන අමාත්‍ය – විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා

22. ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ය – පී හැරිසන් මහතා

23. රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ- රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

24. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය – ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

25. නිවාස හා ඉදිකිරීම් – සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා

26. වරාය හා නාවික කටයුතු – අර්ජුන රණතුංග මහතා

27. ඉඩම් අමාත්‍ය  – එම් කේ ඒ ඩී එස් ගුණවර්ංධන මහතා

28. කඳුරට සංවර්ධන හා නව ගම්මාන සංවර්ධන – දිගම්බරම් මහතා

29. කාන්තා හා ළමා කටයුතු – චන්ද්‍රානී බණ්ඩාර මහත්මිය

30. විදේශ රැකියා – තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය

31. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය – අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

32. හින්දු ආගමික කටයුතු – ඩී එම් ස්වාමිනාදන් මහතා

33. ඛනිජතෙල් සහ පෙට්‍රෝලියම් වායු පිළිබඳ අමාත්‍ය – චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා

34. ක්‍රීඩා අමාත්‍ය – දයාසිරි ජයසේකර මහතා

35. දක්ෂිණ සංවර්ධන – සාගල රත්නායක මහතා

36. විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් – හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා

37. ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්‍ය – මනෝ ගනේෂන් මහතා

38. ප්‍රාථමික කර්මාන්ත – දයා ගමගේ මහතා

39. විදේශ කටයුතු – මංගල සමරවීර මහතා

40. නගර සම්පාදන හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය – රාවුෆ් හකීම් මහතා

41. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු – රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා

42. රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන – කබීර් හෂීම් මහතා

43. තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු – අබ්දුල් හලීම් මහතා

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow Lanka Times on WordPress.com

Twitter Updates

Instagram Feed

Vehicle with green break light
sinhalaya sindiya
September 2015
S M T W T F S
« Aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Category

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 71 other followers

Tags

%d bloggers like this: