you're reading...
Uncategorized

පසුගිය පාලනය  ප්‍රජා නායකයින්ට වඩා මුල් තැන දුන්නේ ‍කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ටයි…


editedප්‍රජා නායකයින් ‍වෙනුවට ‍කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ට තැන ලැබුණු ඒ දුරාචාරී ‍දේශපාලන සංස්කෘතිය අතුගා දැමීම රත්නපුර‍ දිස්ත්‍රික්ක‍යෙන් ආරම්භ කරන බව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන නි‍යෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා පවසයි. ඒ මහතා ‍මේ අදහස් පළ ක‍ළේ ඊ‍යේ සබරගමු පළාත් ශ්‍රවණාගාරයේදී ගැමිදිරිය ක්‍රියාකාරීන් සමග පැවති හමුවකදීය.

වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා…

ජනවාරි අට වනදා ලබා දුන් විප්ලවීය ජන වරම අනුව ර‍ටේ යහපාලනය ස්ථාපිත කිරීමට අප බැඳී සිටිනවා. එම ජන වරම පසුගිය මහ මැතිවරණ‍යේදීද ඔබ නැවත සහතික කළා. ‍මේ දුරාචාරී දේශපාලන සංස්කෘතිය ‍වෙනස්කර සදාචාරාත්මක ජනරජයක් ‍ගොඩනැගීම සඳහා අප ලබා දුන් ප්‍රතිඥාව ඉටු කිරීමට දැන් කාලය එළඹ ති‍බෙනවා.අප වැනි රටවල ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන මාදිලියක් තමයි ප්‍රජා මූලික සංවර්ධන ප්‍රවේශය. ගැමිදිරිය ව්‍යාපාරය රට තුළ සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වූ එවැනි ප්‍රජා සංවිධානයක්. පසු ගිය පාලන සමය තුළ ගැමිදිරිය ව්‍යාපාරය සක්‍රීය කිරීම සඳහා කිසිදු උත්සාහයක් ගත් ‍තේ නැහැ. හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ‍මෙන්ම අමාත්‍යාංශ‍යේ ‍ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතාද ‍මෙහි ඇති ශක්තිය අවතක්‍සේරුවට ලක් කළා. ඔවුන් විශ්වාසය තැබු‍වේ, මුල් තැන දුන්‍‍‍නේ ප්‍රජා නායකයින් ‍වෙනුවට ‍කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ට.

එම නිසා ගැමිදිරිය ව්‍යාපාරය ස්ථිර ව්‍යුහයක් ‍ලෙස රට තුළ ස්ථාපිත කර එහි වැඩ කරන ‍සේවකයින්ට ස්ථාවර පරිසරයක් සැකසීමේ වගකීම අප වෙත පැවැරී තිබෙනවා. ‍ඒ ආකාරයෙන් නොසලකා හරින ලද ගැමිදිරිය ‍සේවකයින්ගේ වෘත්තීය අයිතිය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු නිසැකවම සිදු කරනවා.

මෙවැනි සංවිධානවලට පණ ‍දෙන ‍බො‍හෝ ‍දෙනා කාන්තාවන්. එවැනි ධෛර්යයෙන් යුක්ත, විශාල කාර්යභාරයක් සිදුකරන කාන්තාවන් ර‍ටේ නායකත්වයට පත්විය යුතුයි. එමනිසා තමන්ගේ ස්වශක්ති‍යෙන් නැගී සිටිය හැකි කාන්තා ව්‍යාපාරයක් ‍ගොඩනැගීම අත්‍යවශ්‍යයි. එවැනි ජනහිතවාදී කාන්තා ව්‍යාපාරයක් ඇති කිරීමට, එයට ‍ධෛර්යය, අධ්‍යාපනය, තාක්ෂණය, දීමට අවශ්‍ය නායකත්වය අපි ලබා ‍දෙනවා. ර‍ටේ ප්‍රාදේශීය ‍මෙන්ම ජාතික ‍දේශපාලනය තුළත් කාන්තා නි‍යෝජනය වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය ‍දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කිරීම වෙනු‍වෙන් ඔබගේ මහජන නි‍යෝජිතයා වශ‍යෙන් මා සටන් කරනවා.

ප්‍රදේශ‍යේ බහුතරයක් කාන්තාවන් ඉන්නේ ඉතා දුප්පත්, පහළ ජීවන මට්ටමකයි. සිය දිවි නසාගන්නා කාන්තාවන්, ‍කොට‍කෙතන වැනි ප්‍රදේශවල දුරාචාරී ‍දේශපාලනඥයන්‍‍ගේ අධිකාරී බලයට බි‍යෙන් විවිධ ගැටළුවලට ලක්වන කාන්තාවන් මුහුණ‍දෙන එම ජීවන ගැටළු විසඳන්න ති‍බෙනවා. රත්නපුර‍යේ සමහර ‍දේශපාලනඥ‍යෝ අක්කර සිය ගණනින් අත්පත්කර ගනිද්දී අසරණ ජනතාවට පැල්පත්වල ජීවත්වන තත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා. ‍මේ පුරාජේරු කියන, හිස්, දුරාචාරී ‍දේශපාලනය ‍මේ රත්නපු‍රෙන් අතු ගා දැමිය යුතුයි. ඔබ ඒ සඳහා මට වරමක් දුන්නා. දැන් ම‍ගේ වාරයයි. ‍මේ ර‍ටේ දුරාචාරී ‍දේශපාලනය විසින් දීන යටත් වැසියන් බවට පත් කර ති‍බෙන අ‍පේ අහිංසක ජනතාව ‍බේරා ගැනීමට අප ක්‍රියා කරනවා. පසුගිය 18 වන දා මා හට ඔබ දුන් ජනවරම එම ‍වෙනස කිරීම සඳහාම ‍යොදා ගන්නවා.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow Lanka Times on WordPress.com

Twitter Updates

Instagram Feed

Vehicle with green break light
sinhalaya sindiya
September 2015
S M T W T F S
« Aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Category

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 71 other followers

Tags

%d bloggers like this: